Website đang nâng cấp. Quý khách vui lòng trở lại sau. Mọi thông tin cần thiết, xin vui lòng liên hệ số máy 0241 3734 340 (0) hoặc email admin@tinthanhcarton.vn Trân trọng!

CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH
Địa chỉ : Đường TS7 - KCN Tiên Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.3734.340 - 3734.540 - Fax: 0241.3734.341
Website: http://tinthanhcarton.vn/     Email: admin@tinthanhcarton.vn